จิตแพทย์ นักจิตบำบัด ไลฟ์โค้ช ต่างกันอย่างไร เมื่อไม่สบายใจ ไปหาใครดี

มีบริการต่างๆมากมายที่สามารถเลือกได้ ดังนั้นคุณควรมีความรู้พื้นฐานว่าการบริการด้านสุขภาพจิตแต่ละอย่างเกี่ยวกับอะไร และต่างกันอย่างไร มาดูบริการด้านสุขภาพจิตที่รู้จักกันทั่วๆไป รวมถึงวิธีเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะกับคุณ