รู้อะไร ไม่สู้รู้ศิลปะการต่อสู้ การฝึกแรงต้านทานของร่างกาย หญิงหรือชาย ใครต้องฝึก

การเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ นอกจากจะได้ออกกำลังกาย หรือป้องกันตัวเองได้แล้ว การฝึกศิลปะการต่อสู้ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายหรือการมีสมาธิ และฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบได้อีกด้วย