กรุงเทพและการผจญกับมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศคืออะไร PM 2.5 มาจากไหน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร มีวิธีการป้องกันหรือไม่ และสิ่งที่คุณทำได้เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศในกรุงเทพของเรา