ตั้งเป้าหมายออกกำลังกายยังไงให้สำเร็จ

รู้หรือไม่ การตั้งเป้าหมายเป็นขั้นตอนสําคัญอันดับแรกที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการออกกําลังกาย เพราะถ้า เรารู้แท้แน่ชัดในสิ่งที่เราต้องการจะทําให้สําเร็จ