Guri Forums

Find answers, ask questions, and connect with our
community around the world.

Home Forums อาหาร และโภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยในการดีท๊อกซ์ ใช้ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยในการดีท๊อกซ์ ใช้ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่

  Posted by eve on June 17, 2020 at 2:02 pm

  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนช่วยในการดีท๊อกซ์ ใช้ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่

  fern replied 3 years ago 5 Members · 4 Replies
 • 4 Replies
 • Avatar of baitan

  baitan

  Member
  September 19, 2020 at 5:21 pm

  อาจจะดูว่าเหมือนลดค่ะ เพราะส่วนใหญ่สิ่งที่ออกไปเป็นน้ำและของเสียค่ะ แต่ถ้าถามว่าไขมันจริงๆออกไปไหม ไม่น่าจะออกค่ะ

 • Avatar of leena

  leena

  Member
  December 6, 2020 at 6:21 pm

  ดีท๊อกซ์ ดีต่อระบบขับถ่าย แต่ไม่ช่วยให้ผอมค่ะ

  ที่หลายๆคนบอกว่าดีท๊อกแล้วผอมเป็นเพราะว่าร่างกายขับถ่ายน้ำออกไป
  นั่นหมายความว่าสิ่งที่ถูกขจัดออกจากร้างกาย คือกากอาหาร กับ น้ำค่ะ ไม่ใช่ไขมัน

  จึงไม่ถือว่าดีท๊อก เป็นการลดความอ้วนแต่อย่างใด

 • Avatar of tam

  tam

  Member
  April 9, 2021 at 5:04 pm

  ดีท็อกซ์ไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักแต่ช่วยดรื่องการขับถ่ายค่ะ อาจจะช่วยลดพุ่งป่องแต่ไม่ได้เห็นผลมากค่ะ

 • Avatar of fern

  fern

  Member
  May 1, 2021 at 1:46 pm

  เราว่าไม่น้า แค่อาจจะช่วยเรื่องการขับถ่ายให้สะดวกขึ้นเฉยๆ

Log in to reply.